Initiativ

Projektet omkring et multihus og et aktivitetsområde udspringer i høj grad fra en gruppe lokales idéer og ønsker for indbyggerne i Voel i samarbejde med Silkeborg Voel KFUM.

Afsættet for projektet er behovet for og ønsket om en multihal samt udendørs faciliteter som inspirerer og motiverer indbyggerne i Voel til aktivt at deltage i fællesskabet og medvirke til at skabe større sammenhængskraft på tværs af generationer.

Silkeborg-Voel KFUM står allerede stærkt på Danmarkskortet som den største håndboldklub i landet med det største antal frivilllige. Dette siger meget om det engagement, som borgerne i Voel allerede viser. Vores ønske at skabe et bredere tilbud til flere borgere end dem, der allerede er en del af håndboldklubben - et tilbud der kan favne breddeidrætten samt det elite- og talentarbejde, der allerede foregår i Silkeborg Kommune.

Desuden rummer Voel forskellige erhvervsdrivende som f.eks. DagliBrugsen, ismejeri, bilforhandlere, VVS, frisør og pizzaria.

Næste skridt i processen vil være at skabe en række initiativer for at inddrage de rette aktører. Dette vil medvirke til at skabe ejerskab omkring projektet for alle på tværs af alder og interesser.

Disse initiativer kunne være:
Workshop i samarbejde med Voel Skole
Borgermøder

Dialogmøder med:
Silkeborg Kommune
Pensionistforening
Voel Foredragsforening
Voel Lokalråd
VAF - Voel Amatørteaterforening
De frivillige i forsamlingshuset 
Erhvervsdrivende
Voel Børnehus og dagplejerne
Klippen
Silkeborg-Voel KFUM
GFG Voel
Elite Silkeborg + Talent Team

Bygningsoversigt og modelbilleder

Se billeder

Vi har brug for din støtte

Vi har brug for din støtte, hvis Voel Multihus skal realiseres. 
Du kan vise din opbakning ved at melde dig ind i støtteforeningen her

Bliv medlem i dag