Initiativ

Projektet er startet i april 2017 og har i begyndelsen haft fokus på et multihus og et aktivitetsområde for borgerne i Voel og Sminge. Projektet omkring et multihus og et aktivitetsområde udspringer i høj grad fra en gruppe lokales idéer og ønsker for indbyggerne i Voel i samarbejde med Silkeborg Voel KFUM.

I løbet af sommeren 2017 blev Voel en del af ansøgnngen om at blive optaget som landsbyklynge sammen med Sorring. Efter at Sorring-Voel Landsbyklynge blev optaget som en af de sidste landsbyklynger, blev det tydeligt at projektet om et nyt multihus i Voel helt åbenlyst bør omfatte hele landsbyklyngen og være til gavn for alle.

Afsættet for projektet er behovet for og ønsket om en multihal med motorikrum og inkluderende fællesarealer samt udendørs faciliteter, som inspirerer og motiverer indbyggerne i landsbyklyngen til aktivt at deltage i fællesskabet og derved skabe større sammenhængskraft på tværs af generationer. Der mangler forskelligartede aktivitetstilbud, der kan medvirke til at så mange borgere som muligt deltager i foreningslivet, og at fællesskabsfølelsen i landsbyklyngen bliver stærkere.

Bygningsoversigt og modelbilleder

Se billeder

Vi har brug for din støtte

Vi har brug for din støtte, hvis Voel Multihus skal realiseres. 
Du kan vise din opbakning ved at melde dig ind i støtteforeningen her

Bliv medlem i dag