Placering

Det nye multihus og aktivitetsområde vil have størst værdi for så mange borgere i Sorring-Voel Landsbyklynge som muligt, hvis det placeres centralt og i forbindelse med eksisterende halfaciliteter. Placeringen ved Voel hallerne er også tæt på Voel Skole, Voel Børnehus og forsamlingshuset. 

Desuden vil beliggenheden i denne ende af Voel være tættest på Sorring, og vil være nem at køre til enten på cykel eller i bil. Afstanden til Sorring er cirka 5 km, og der er ved at blive etableret cykelsti i begge retninger mellem Sorring og Voel.

Med placeringen i nær forbindelse med Voel skole vil samspillet imellem idrætten og den nye folkeskolereform kunne styrkes yderligere. En helhedsorienteret løsning hvor arealet bag hallen integreres sammen med skolens udeareal vil skabe større sammenhæng mellem skole og Multihus.

Området ved siden af den store fodboldbane kunne etableres som en tilsvarende 11 mands fodboldbane, og de to baner vil  kunne skabe mulighed for større udendørs arrangementer som eks. fodboldstævner, marked og festlige arrangementer i landsbyklyngen.

Bygningsoversigt og modelbilleder

Se billeder

Vi har brug for din støtte

Vi har brug for din støtte, hvis Voel Multihus skal realiseres. 
Du kan vise din opbakning ved at melde dig ind i støtteforeningen her

Bliv medlem i dag