Grøn profil

 

Miljømæssig, social og økonomisk kvalitet
Etableringen af Voel Multihus bør have fokus på miljøpåvirkning, brugernes sundhed og trivsel samt byggeriets kvalitet. Det bør desuden vægtes højt, at byggeriet integreres som en naturlig del af de eksisterende omgivelser med en langsigtet livscyklus. En helhedsorienteret proces med fokus på bæredygtighed fra begyndelse af byggeriet til den daglige brug.

Byggeri
Voels nye Multihus består af eksisterende bygninger nemlig Voel Hallerne, samt nyt byggeri. De nye bygninger rummer køkken, multihal, motorikrum og café. De eksisterende bygninger bør løbende renoveres og opdateres, så de opnår samme kvalitet som de nye bygninger. Arkitekturen skal skabe sammenhæng mellem de nye og eksisterende bygninger. Bygningerne skaber tydelig sammenhæng mellem aktiviteterne indendørs og fritidslivet udendørs. 

Energi
Voel Multihus skal være så energieffektivt som muligt med relevante energikilder som eksempelvis solenergi. Desuden bør der være affaldssortering tilgængeligt for brugerne. Vandmiljømæssige tiltag kunne være regnvandsopsamling til forbrugsvand samt genanvendelsessystemer for badevand.

Sundhed
Et generelt fokus på aktivitet og sund kost bør implementeres som en del af kulturen i Voel Multihus. Derfor vil det være relevant at et køkken og café i stor grad er økologisk baseret med så vidt muligt lokale råvarer. Ydeligere vil denne kultur være til gavn for skolebørnene som brugere af Multihus og Aktivitetsområde med et tilbud om sund Skolemad. Et tilbud om dagens måltid fra caféen til eksempelvis børnefamilier eller enlige pensionister ville medvirke til at lette dagligdagen og skabe et sundt alternativ.

Bygningsoversigt og modelbilleder

Se billeder

Vi har brug for din støtte

Vi har brug for din støtte, hvis Voel Multihus skal realiseres. 
Du kan vise din opbakning ved at melde dig ind i støtteforeningen her

Bliv medlem i dag