Intro
Sorring-Voel Landsbyklynge ligger midt i det smukke Søhøjland ca. 10 km fra Silkeborg. Med Silkeborgmotorvejen er det blevet nemmere og hurtigere for borgerne i landsbyerne at komme til Århus eller Herning, og landsbyklyngen er derfor også blevet mere attraktiv for tilflyttere. Selv om de to landsbyer ligger tæt på hinanden er der stor forskel på landsbyernes foreningskultur, hvor der i Sorring er mange forskelligartede initiativer, har foreningslivet og frivilligheden i Voel i mange år haft håndboldklubben som omdrejningspunkt.

Missionen 
At være hele Sorring-Voel Landsbyklynges aktive samlingssted for idræt og kultur.
Vi drømmer om at bygge et moderne multihus og aktivitetsområde centralt beliggende i Voel tæt på skole, børnehave, hal og forsamlingshus og i kort køreafstand til Sorring. Stedet skal være for alle landsbyklyngens borgere og medvirke til at gøre Sorring og Voel attraktive for nye borgere.
Det nye multihus og aktivitetsområde skal være et sted for alle generationer og skabe mulighed for at dyrke fællesskabet i form af forskellige former for idræts- og kulturliv. Det er desuden et ønske at det nye samlingssted har en grøn og bæredygtig profil med fokus på sundhed.

Visionen
At gøre Sorring-Voel Landsbyklynge til et sted hvor borgerne er aktive, fællesskaberne stærke og livskvaliteten høj. Borgernes forskelligheder medvirker til at skabe værdi for landsbyerne, så de også fremover vil stå som dynamiske og unikke landsbyer, hvor der fortsat vil blive taget nye initiativer til udvikling af området. 

Aktører
Voel Skole
Sorring Skole
Klippen
Foreninger
Borgere
Dagplejere 
Voel Børnehus
Sorring Børnehus

Målgrupper
”0 til 100 år”

Bygningsoversigt og modelbilleder

Se billeder

Vi har brug for din støtte

Vi har brug for din støtte, hvis Voel Multihus skal realiseres. 
Du kan vise din opbakning ved at melde dig ind i støtteforeningen her

Bliv medlem i dag