Intro

I Voel er der fokus på byens fremtidige udvikling, og her er flere grupperinger aktive. Her er et aktivt lokalmiljø med fritidstilbud til både børn og voksne, et børnehus samt folkeskole og friskole. 

Lokalrådet har via forskellige initiativer fokus på byens udvikling nu og i fremtiden. Håndboldklubben rummer en stor bredde af ungdomsspillere og har på samme tid en tydelig eliteprofil med ligahold samt samarbejde med Talent Team, Elite Silkeborg og Silkeborg Efterskole. Fodboldklubben har omkring 200 aktive medlemmer fra U4 til Oldboys. Begge klubber eksisterer på baggrund af et stort antal frivillige ildsjæles store engagement.

Forsamlingshuset er også drevet af en gruppe engagerede frivillige, der udover udlejning til private står for ugentlige og månedlige arrangementer primært målrettet den ældre generation af Voel-borgere.


Missionen
At være hele Voels aktive samlingssted for idræt og kultur.

Vi drømmer om at bygge et moderne multihus og aktivitetsområde centralt beliggende i Voel tæt på skole, børnehave, hal og forsamlingshus. Stedet skal være for alle byens borgere og medvirke til at gøre Voel attraktiv for nye borgere.
Det nye multihus og aktivitetsområde skal være et sted for alle generationer og skabe mulighed for at dyrke fællesskabet i form af forskellige former for idræts og kulturliv. Det er desuden et ønske at det nye samlingssted har en grøn og bæredygtig profil.

Visionen
At gøre Voel til et sted hvor borgerne er aktive, fællesskaberne stærke og livskvaliteten høj. Borgernes forskelligheder medvirker til at skabe værdi for Voel, så den også fremover vil stå som en dynamisk og unik by, hvor der fortsat vil blive taget nye initiativer.

Aktører
Voel Skole
Klippen
GFG Voel
Silkeborg-Voel KFUM
Borgere
Dagplejere
Voel Børnehus

Målgrupper
”0 til 100 år”

Bygningsoversigt og modelbilleder

Se billeder

Vi har brug for din støtte

Vi har brug for din støtte, hvis Voel Multihus skal realiseres. 
Du kan vise din opbakning ved at melde dig ind i støtteforeningen her

Bliv medlem i dag